Hvad Laver En Psykolog - Få Svaret Her!

Billede credits: Pixabay

Hvad laver en psykolog? - En psykolog er en uddannet person som har studeret mentale processer og menneskelig adfærd, både ved at observere, optage og fortolke hvordan mennesker interagere med hinanden og miljøet omkring dem

Som psykolog kan man tilbyde behandling til mange mentale helbreds sygedomme, så som stress, angst, depression, traumer og mere. 

Hvis man lider af en mental sygdom bliver man ofte henvist til en psykolog, som så igennem samtale og øvelser skal prøve at behandle patienten. 

Psykologer har ofte forskellige metoder for samtale behandling, hvor nogle vil spørge meget ind til patientens tanker og følelser og andre tager mange øvelser med i behandlingen. 

Mange psykologer er selvstændige mens andre arbejder under sundhedsvæsnet og psykologer er generelt specialiserede indenfor konkrete områder, hvor nogle varetager sig opgaver indenfor krisepsykologi mens en anden måske er specialist i parterapi og en tredje måske kan være specialiseret i skilsmisser.  

Selv om de måske er specialiserede indenfor et område så er det alle uddannede til at hjælpe med behandling af psykiske lidelser og arbejder derfor alle med mentalt helbred. 

Ofte kan en psykolog være i kontakt med en læge om behandlingen af en patient, for at de kan finde en mere passende behandling der passer den individuelle person. 

Det er dog ikke tilfældet at en psykolog kontakter lægen hvis man kommer ind uden henvisning fra læge og uden at det er aftalt, så opsøger man selv en psykolog til samtaler, så bliver din læge ikke involveret.