Hvem Er Erik Erikson?

Billede credits: Pixabay, needvid

Erik Erikson var en tysk-amerikansk psykoanalytiker og udviklingspsykolog, som levede fra 1902 til 1994. Begge hans forældre var danske, men moderen flyttede til Tyskland i sit andet ægteskab og Erik opvoksede derfor ikke i Danmark.

Han blev i 1927 lærer i Wien, hvor han, i sin tid der, gennemgik en psykoanalytisk uddannelse hos Anna Freud og begyndte i 1933 at arbejde som børneanalytiker, samt at udføre kulturantropologisk forskning. Selvom Erik Eriksons baggrund virkede enormt belæst, så nåede han faktisk aldrig at få en akademisk uddannelse. Han nåede dog alligevel at blive professor i psykologi ved University Of California, Yale og Harvard.

Erik var især kendt for sin bog "Childhood and Society". I denne bog præsenterede han menneskets otte såkaldte livsaldre og de tilhørende psykosociale kriser. Denne bog havde en stor effekt på den vestlige pædagogik. 

Som følge af hans meget troværdige teorier fik han lov til at analysere på store personligheder i historien, blandt andet Gandhi og Luther. Dette var selvfølgelig med foreliggende oplysninger om deres barndom og livsforløb.

Hvis du derfor bare er det mindste interesseret i sociale og psykiske forhold, synes jeg, du skal læse mere om Erik Erikson og de andre personer, der har med kognitive processer at gøre. Jeg synes personligt, at det er enormt spændende at lære om, da man kan blive meget klogere på sin egen adfærd, og hvordan den måske er opstået.

Til slut vil vi hurtigt takke Perlen Odense for støtten, de her hat bidraget til ovenstående indhold. Hos Perlen Odense kan du finde blandt et stort og flot udvalg af dagmarkors produkter. Tak for hjælpen! - uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre.