Vesten

 Sokrates og Platon

 Sokrates' metode

 Whitehead om Platon

 Aristoteles

 Middelalderen   ...og

 Immanuel Kant

 Wittgenstein


 Til toppen

 Tilbage til startsiden

Sammenfatning

Sammenfattende kan man sige, at filosofiens historie - som al anden historie - er et stort drama, hvor de forskellige scener er sammenkoblede. Når en stor tænker har gjort en bemærkelsesværdig indsats, er det ikke kommet som et lyn fra en klar himmel, men har været en forlængelse af tanker, udformet af forgængere.

Tænkeren