Holger Wahlström
autoriseret psykolog
kognitiv adfærdsterapeut
holger@wahlstroem.dk
40 97 19 13
 
Holger Wahlström
 

Dokumentation
 


I en turbulent verden bliver udfordringerne for den enkelte af og til "for meget". I de situationer kan psykologen være med som en slags fødselshjælper til et forandret liv. Jeg benytter mig hovedsagelig af kognitiv adfærdsterapi, der har vist sig være effektiv ved bl.a. stress, depression, tvangstanker og tvangshandlinger, selvværdsproblemer, angst, fobier og eksistentielle problemstillinger, samt som coaching-metodik i erhvervssammenhænge.

For den kognitive adfærdsterapi er målet at gøre klienten til sin egen terapeut. Det betyder, at du/I skal lære at genkende faresignalerne hos dig/jer selv og kunne gribe ind overfor dem på en hensigtsmæssig måde. Ultrakort sagt skal du/I lære at skabe sammenhæng mellem kaos og orden, følelser og tanker.

Jeg har konsultation efter aftale i Greve. Når det gælder børn, bruger jeg gerne et miljøterapeutisk setup, hvilket betyder, at jeg uden merbetaling kommer i hjemmet. Du/I kan ringe til mig eller sende en e-mail for at træffe aftale om tid. Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen.

Det kan måske også være en idé at kigge på mine websider, hvor mange af de problemer af psykologisk karakter, man kan komme ud for, bliver omtalt.

 
 

Med venlig hilsen
 
 Holger Wahlström
Holger Wahlström


  Til startsiden  
 
SAKT Dansk Psykolog Forening