top
Google Analytics
Opd. 15.03.2020
Opr. 22.12.1999
Søg i psykologibasen.dk


Æ/Ø/Å

Startsiden - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P/Q - R - S - T - U - V/W - X/Y/Z - Intern/Musik
Features - Filosofi - Forum - Galleri - Links - Litteratur - Myter - Redaktion - Terapi - Vejledning - wahlstroem.dkÆtiologi:

Læren om sygdommes årsager.

Siden filosoffen, psykologen, pædagogen og lægen John Locke i sit Essay Concerning Human Understanding (1698) søgte at klargøre vor videns oprindelse, sikkerhed og omfang og hævdede, at idéerne er forbindelsesleddet mellem den erkendende bevidsthed og den erkendte virkelighed, har (natur-)videnskaben søgt at udvikle og forfine klassifikationsniveauerne. Således er ætiologien ét af niveauerne, når en sygdom skal erkendes. På dette niveau finder vi fx. den mikrobiologiske erkendelse (fx. virus- eller bakterieinfektion), mere generelt den monokausale erkendelse: én sygdom, én årsag. De to andre niveauer er det kliniske og det patogenetiske, der hhv. udsiger noget om sygdomsenhedens karakteristika og dens forløb.

Psykologien har i nogen grad vænnet sig til at benytte sig af disse begreber, hvor begrebet klinisk psykologi turde være læseren bekendt, medens "patogenese" vistnok mest er af akademisk interesse. Begrebet ætiologi anvendes om tilstandes/lidelsers årsagssammenhænge.


Tilbage til startsiden            Til toppen
Ødipus-komplekset:

Det forhold i Freuds teori, at barnet ønsker at indtræde i den forældres sted, der er af samme køn som det selv. Da denne forældre er for stærk og magtfuld til at det kan ske, vil barnet føle sig truet, men forsøger dog at løse konflikten ved at identificere sig med sin rival. Komplekset, der har fået sit navn efter myten om Ødipus, fremkommer i løbet af den falliske fase.


Tilbage til startsiden            Til toppen
Økonomisk psykologi:

En disciplin, der studerer de psykologiske mekanismer ved konsum (forbrug) og anden økonomisk adfærd. Den beskæftiger sig med (økonomiske) præferencer, valg, beslutninger og de faktorer, der påvirker disse, samt konsekvenser af valg og beslutninger i forhold til behovstilfredsstillelse, herunder eksterne økonomiske fænomeners påvirkning af menneskets adfærd og trivsel.

Studiet af økonomisk psykologi relaterer sig til et kontinuum af sammenhænge, fra privat husholdning og enkeltforbrugere til nationers økonomiske makrostrukturer. På denne måde bliver den økonomiske adfærd vedrørende såvel inflation, arbejdsløshed, skattetryk og økonomisk udvikling, som forbrugerinformation og økonomisk adfærd på markedet hovedområder for disciplinen.


Tilbage til startsiden            Til toppen
Økologisk validitet:

Det funktionelle og forudsigelige forhold mellem individets præstationer
under kontrollerede forhold og hans/hendes adfærd i virkeligheden

Såvel for socialpsykologien, som den kognitive psykologi og neuropsykologien, er det vigtigt at kunne generalisere fund i arbejdet med klienten. Det betyder, at man skal kunne "se", hvorvidt de forklaringer på dette eller hint psykologiske mønster, psykologen finder, når han/hun undersøger klienten, også gælder i virkeligheden.

I al psykologisk forskning (herunder almindelige psykologiske undersøgelser) vil man uvægerligt måtte foretage en afvejning mellem kontrol og økologisk validitet. Kontrol foregår (oftest) i klinikken (testning, terapi, samtale), hvorfor diskussionen om, hvorvidt det klinisk fundne nu også passer i virkelighedens ukontrollable og "tilsmudsede" omgivelser, er højst relevant. Nogle vil mene, at de kausale mekanismer, der er videnskabens raison d'être (eksistensberettigelse), kun kan etableres i klinikken, medens andre vil hævde, at kun feltstudier (observation, skematisk iagttagelse) kan give data om, hvordan klienten lever "det virkelige liv".


Tilbage til startsiden            Til toppen
Åndelighed:

Menneskets iboende tanke- og følelsesmæssige processer, der giver sig udtryk i den måde, personligheden formidles til omverdenen på. Specielt giver fraværet af åndelighed sig udtryk i nedvurdering af og, ultimativt, fjendskab overfor andre, medens tilstedeværelsen af åndelighed udtrykkes ved en bekæmpelse af alle former af fornedrelse, herunder den af det egne selv.


Tilbage til startsiden            Til toppen