Billede af Jon Kabat-Zinn Kabat-Zinn, Jon (f. 1944): Amerikansk professor, phd, i medicin. Grundlægger af Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School. Her omtalt i forbindelse med Mindfulness.

Billede af Franz Kafka Kafka, Franz (1883-1924): Østrigsk (bøhmisk) forfatter, der om nogen skrev om eksistentialismen in absurdum, uden at lade læseren i ro.

Billede af Immanuel Kant Kant, Immanuel (1724-1804): Tysk filosof, der hævdede, at det er dets repræsentation, der gør objektet muligt og ikke objektet, der gør repræsentationen (af det) muligt. På denne måde er menneskets sind snarere skaber af erfaring end en passiv modtager af perceptioner. Nævnt under Lille filosofihistorie, Filosofi som metateori og Hvordan ved vi, hvad vi ved?.

Billede af J. R. Kantor Kantor, Jacob Robert (1888-1984): Amerikansk behavioristisk psykolog, der dog udviklede sin teori efter et organismisk grundsyn.

Billede af Bernard Kaplan Kaplan, Bernard (1925-2008): Amerikansk udviklingspsykolog, der sammen med Werner bl.a. udviklede begrebet distancering.

Billede af Boje Katzenelson Katzenelson, Boje (f. 1940): Cand.psych., professor ved Aarhus Universitet. Forfatter til den seneste (og eneste …?) egentlige danske lærebog i socialpsykologi.

Billede af George Kelly Kelly, George (1918-1972): Amerikansk psykolog, der, efter at være kommet i tvivl om den freudianske psykoanalyses gyldighed, dannede den filosofi, der kaldes konstruktiv alternatisme. Af denne opstod hans psykologiske teori om de logiske konsekvenser for det enkelte individ (Personal Construct Theory), her kaldet Kellys personteori.

Billede af antoni Kepisnki Kepinski, Antoni (1905-1967): Polsk psykiater, der med sin lære om informationsmetabolime kom til at præge socionikkens fremkomst og udvikling.

Billede af Otto F. Kernberg Kernberg, Otto F. (f. 1928): Østrigsk-amerikansk psykoanalytiker, der i væsentlig grad har bidraget til forståelsen af begrebet borderline.

Billede af Søren Kierkegaard Kierkegaard, Søren Aabye (1813-1855): Dansk filosof med stor betydning for teologien og psykologien. Henvises til på flere af nærværende sider, bl.a. vedr. hans stadieteori og emnet Angst.

Billede af Melanie Klein Klein, Melanie (1882-1960): Østrigsk født, britisk psykoanalytiker på objektrelations-teoretisk, psykodynamisk, basis.

Billede af Lawrence Kohlberg Kohlberg, Lawrence (f. 1927): Amerikansk (udviklings)psykolog, der under indflydelse af Piagets fund udformede sin egen stadieteori for den moralske udvikling.

Billede af Heinz Kohut Kohut, Heinz (1913-1981): Tyskfødt, amerikansk psykoanalytiker, der opbyggede en teori, hvor mange af Sigmund Freuds antagelser indgik, men hvor fx. personlighedens tredeling med dens drifter og konflikter ikke spillede nogen rolle. Teorien kaldes Selvpsykologi. Også nævnt under emnerne Grandiost selv og Narcissisme.

Billede af Thomas Kuhn Kuhn, Thomas S. (1922-1996): Amerikansk videnskabshistoriker og filosof, professor i Chicago. I The Structure of Scientific Revolutions fra 1962 (på dansk i 1973: Videnskabens revolutioner) gør han op med "normalvidenskaben", som efter hans opfattelse kun danner nye teorier, når nye observationer skal forklares. Disse observationer - anomalier - kan ændre paradigmerne, men langt fra på samme måde som de kriser, der gik forud for de kopernikanske, newtonske og einsteinske revolutioner.

Billede af Elisabeth Kübler Kübler-Ross, Elisabeth (f. 1926): Schweizisk født, amerikansk læge, der har gjort thanatologi til sit livsprojekt.

Billede af Oswald Külpe Külpe, Oswald (1862-1915): Tysk filosof, professor i filosofi og æstetik ved universitetet i Würzburg. Var hovedkraften ved oprettelsen af et institut for psykologi, hvoraf der senere udvikledes den s.k. Würzburgskole.

Billede af Erland Lagerroth Lagerroth, Erland: (f. 1925) Docent i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Knyttet til forskellige amerikanske universiteter, bl.a. som Senior Professor ved University of California, Berkeley. Kommenterer Matti Bergstöms teorier.

Billede af Herman D. Laing Laing, Herman D. (1927-1989): Skotsk psykiater. Hovedfortaler for antipsykiatrien.

Billede af Imre Lakatos Lakatos, Imre (1922-1974): Ungarnskfødt engelsk videskabshistoriker og filosof. Her nævnt i forbindelse med begrebet heuristik.

Billede af Jean Baptiste Lamarck Lamarck, Jean-Baptiste (1744-1829): Fransk biolog og evolutionsforsker, der udgik fra sin samtids opfattelse om, at tilegnede egenskaber er arvelige, hvorfor han (ufortjent) har måttet afgive sit navn til lamarckismen.

Billede af Steen Larsen Larsen, Steen (1943-2014): Psykolog, dr.pæd., tidl. lektor ved Danmarks Lærerhøjskole (nu Aarhus Universitet), freelance forfatter og foredragsholder. Citeret for sit syn på begrebet intelligens.

Billede af Christopher Lasch Lasch, Christopher (1923-1994): Amerikansk historiker, professor ved University of Rochester. Beskæftigede sig en del med at beskrive den (amerikanske) narcissistiske socialkarakter.

Billede af Bibb Latané Latané, Bibb (f. 1937): Amerikansk psykolog, phd. Forfatter af mange bøger og artikler indenfor socialpsykologien. Her citeret (med Williams & Harkins) i forbindelse med social dovenskab (loafing).

Billede af Richard Lazarus Lazarus, Richard (f. 1937): Amerikansk psykolog, professor emeritus ved University of California, Berkeley. Her refereret for sin teori om stress.

Billede af Steven Lehar Lehar, Steven (f. 19xx): Amerikansk neuropsykolog, PhD, seniorforsker ved Schepens Eye Research Institute. Indfører det oprindelig marxistiske begreb reifikation i perceptionspsykologien.

Billede af G. W. Leibnitz Leibnitz (el. Leibniz), Gottfried Wilhelm (1646-1716): Tysk filosof og matematiker mv. Her nævnt i forbindelse med begrebet apperception.

Billede af A.N. Leontjev Leontjev, Alexej N. (1903-1979): Russisk (sovjetisk) psykolog, medskaber af Den kulturhistoriske skole. Efter stalinismens ensretning af landets officielle tænkning, flyttede Leontjev i 30'erne fra Moskva til Harkova, hvor han udformede og udviklede sin egen psykologiske skole -Virksomhedsteorien.

Til toppen           Tilbage til startsiden