Billede af Maria Aarts Aarts, Maria (f. 1950): Hollandsk pædagog og udvikler af Marte Meo-metoden.

Billede af Narziß Kaspar Ach Ach, Narziß Kaspar (1871-1946): Tysk mediciner (Ph.D) og psykolog (Ph.D), der indgik i inderkredsen af Würzburgskolen.

Billede af Alfred Adler Adler, Alfred (1870-1937): Østrigsk psykoanalytiker, oprindelig øjenlæge, siden psykiater. Grundlagde på baggrund af Freuds teorier individualpsykologien, hvis teori om mindreværd indgår i redegørelsen Angst (psykologisk set).

Billede af Mary Ainswoth Ainsworth, Mary (1913-1999): Amerikansk psykolog, der bl.a. ved en eksperimentel metode, kaldet Strange Situation Procedure, væsentlig bidrog til tilknytningsteoriens udvikling. Ainsworth arbejdede en del sammen med Bowlby.

Billede af G. W. Allport Allport, Gordon Willard (1897-1967): Amerikansk psykolog, refereret til under Religionspsykologi.

Billede af Michael J. Apter Apter, Michael J. (f 1939): Britisk psykolog, PhD, bl.a. forskningsprofessor ved Georgtown University, Washington DC. Grundlægger af omslagsteorien.

Billede af André Ariew Ariew, André (f. 19xx): Assistant professor (lektor) i videnskabsfilosofi. Nævnt i artiklen Arv og miljø.

Billede af Solomon Asch Asch, Solomon E. (1907-1996): Polsk født amerikansk psykolog, professor (emeritus) ved University of Pennsylvania. Hans etnopolitiske studier medførte også en teori om konformitet.

Billede af Hans Asperger Asperger, Hans (1906-1980): Østrigsk læge, der postdoktoralt interesserede sig for "psykisk abnorme" børn. En artikel i et lægetidsskrift i 1943 omhandlede hans fund af "autistisk psykopati" blandt de 400 børn, der hørte til hans distrikt. Denne tilstand er senere blevet kendt som Asperger syndrom.

Billede af A. Jean Ayres Ayres, A. Jean (f. 1920): Amerikansk psykolog og beskæftigelsesterapeut, der udviklede en teori om sanseintegration.

Billede af Richard P. Bagozzi Bagozzi, Richard P. (f. 19xx): Amerikansk professor i management og psykologi (Rice University), der bl.a. har (gen)indført konation som et operationelt begreb i psykologien.

Billede af Richard Bandler Bandler, Richard (f. 19xx): Amerikansk eks-matematik-studerende, der er medskaber af konceptet NLP.

Billede af Albert Bandura Bandura, Albert (f. 1925): Canadisk født, amerikansk psykolog og forsker. Har bl.a. udviklet teorien om regelstyret adfærdsudvikling.

Billede af Gregory Bateson Bateson, Gregory (1904-1980): Britisk-amerikansk antropolog, hvis tanker har haft - og har - stor betydning for mange psykologers overordnede tankegang. Fx. har han, gennem udforskningen af kommunikation og læreprocesser hos havpattedyr og skizofrene mennesker, bidraget til en mere rummelig forståelse af skizofreni, end hvad den traditionelle psykiatri har opnået.

Billede af Aaron T. Beck Beck, Aaron T. (f. 1921): Amerikansk psykiater, M.D., professor emeritus ved University of Pennsylvania. Den absolutte frontfigur i udviklingen af kognitiv terapi.

Billede af Leopold Bellak (mangler) Bellak, Leopold (1916-2000): Amerikansk psykoanalytiker, M.D., professor ved New York University. En af udviklerne bag flere projektive tests, specielt CAT.

Billede af Matti Bergström Bergström, Matti (f. 1922): Finlandsvensk læge og hjerneforsker, fhv. professor i fysiologi ved Helsingfors Universitet og docent i bioelektronik ved Helsingfors Tekniska Högskola. Har indført begrebet neuropædagogik i debatten om skolens indhold.

Billede af George Berkeley Berkeley, George (1685-1753): Irsk gejstlig filosof, biskop i Cloyne. Blev gennem sin benægten af den materielle omverdens eksistens (men ikke den almindelige common sense opfattelse af tings faktiske eksistens) en af forløberne for vore dages radikale konstruktivisme.

Billede af Peter Berliner Berliner, Peter (f. 19xx): Cand.psych., tdl. forsker ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, nu Rehabiliteringscenter for Torturofre. Nævnt under emnet kulturpsykologi.

Billede af Eric Berne Berne, Eric (1910-70): Amerikansk psykoanalytiker, født i Canada. Oprindelig speciallæge i kirurgi. Da han i 1956 søgte optagelse i det psykoanalytiske selskab, blev han afvist, og påbegyndte fortørnet men beslutsomt sin egen teoridannelse, transaktionsanalysen.

Billede af Ludwig von Betalanffy Bertalanffy, von Ludwig (1901-72): Østrigsk-amerikansk zoobiolog, der er ophavsmand til den almene systemteori.

Billede af Irving Biederman Biederman, Irving (f. 19xx): Amerikansk professor i neurovidenskab ved University of Southern California. Introducerede begrebet "geon" som led i sin genkendelsesteori.

Billede af Alfred Binet Binet, Alfred (1857-1911): Fransk psykolog, pionér indenfor intelligensmåling af børn. Introducerede begrebet intelligenskvotient.

Billede af Ludwig Binswanger Binswanger, Ludwig (1817-1966): Schweizisk psykiater, der, inspireret af Heideggers eksistentielle filosofi, udarbejdede den s.k. eksistentialanalyse (Daseinanalysis).

Billede af Eugen Bleuler Bleuler, Eugen (1857-1939): Schweizisk psykiater, der beskrev skizofreni og manio-depressivitet som polariteter.

Billede af Peter Blos Blos, Peter (1904-1997): Tyskfødt amerikansk psykoanalytiker og forfatter, hvis væsentligste arbejder omhandler ungdomsårenes psykologi.

Til toppen          Tilbage til startsiden