top
Google Analytics
Opd. 15.03.2020
Opr. 22.12.1999
Søg i psykologibasen.dk


J
Startsiden - A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P/Q - R - S - T - U - V/W - X/Y/Z - Æ/Ø/Å - Intern/Musik
Features - Filosofi - Forum - Galleri - Links - Litteratur - Myter - Redaktion - Terapi - Vejledning - wahlstroem.dkJalousiforrykthed:

En form for paranoia, hvor en person lider af en vrangforestilling om partnerens utroskab.


Tilbage til startsiden            Til toppen
Josts lov:

Den antagelse, at

  1. når to associationer har samme styrke men forskellig alder, forstærkes den ældre mere end den yngre, hvis de repeteres samtidig, og
  2. hvis to associationer har samme styrke men forskellig alder, aftager den yngre hurtigere i styrke end den ældre.

 

Tilbage til startsiden            Til toppen
Jungiansk psykologi:

Forudsætningen for den af C.G. Jung grundlagte analytiske psykologi er en erkendelse af, at der dybest i vor psykes ubevidste lag er nogle medfødte forudsætninger eller energier, kaldet arketyper. Disse energier er ikke umiddelbart iagttagelige, men ses som nogle fællesmenneskelige urforestillinger (arketypiske symboler), udtrykt i kunst, myter, drømme, fantasier og hallucinationer, og således residerer de i den menneskelige hjernes højre hemisfære. Disse arketypiske symboler er i sin tur rammen om vor (normale) adfærd.

Behavioristisk ctr. jungiansk model
Behavioristisk model Jungs model
Behaviorismen udgår fra en tabula rasa-hypotese om mennesket. Denne indebærer, at al adfærd bliver programmeret ind i mennesket ved dets omgivelser - eller, som nogle af den senere tids behaviorister mener, at der er genetiske årsager til (en del af) den. Jungs hypotese er, at sjælen/bevidstheden fra fødslen bærer en iboende prædisposition for kategorial sansning. Dette betyder, at mennesket er bærer af nogle mønstre eller urformer (arketyper) hvis oprindelse er at finde i det kollektive ubevidste.


Tilbage til startsiden            Til toppen
Juvenil:

Betyder: "vedrørende større børn og unge".


Tilbage til startsiden            Til toppen
Juxtapositionering:

  1. Alment: Det at placere to ting ved siden af hinanden.
  2. Hos Piaget små børns kognitive tendens til at forbinde elementer med hinanden i (en primitiv) "og så"-måde, hvor ældre børn (og voksne) forstår de kausale og logiske sammenhænge.


Tilbage til startsiden            Til toppen