Vesten
 Sokrates' metode

 Whitehead om Platon

 Aristoteles

 Middelalderen   …og

 Immanuel Kant

 Wittgenstein

 Sammenfatning Til toppen

 Tilbage til startsiden

Sokrates og Platon

Den vestlige filosofis vugge

Hvis vi imidlertid skal beskrive filosofiens udvikling i Vesten og nævne dens vigtigste repræsentanter, ville jeg uden tvivl begynde med at nævne Sokrates og Platon. Selvom der i antikkens Grækenland før Sokrates havde været filosoffer, der havde bidraget til den slags tænkning, der ikke var traditionsafhængig, er Sokrates uden sammenligning den tænker, der hævede tænkningen til en kritisk undersøgelse af vore vante forestillinger.

Men hvis vi nævner Sokrates, må vi samtidig tale om Platon, for medens Sokrates ikke efterlod sig noget på skrift, nedskrev Platon hans diskussioner og samtaler. Helt i tidens ånd skrev Platon så frit, at det er umuligt at skelne mellem hans egne tanker og hans lærers ditto.