Vesten

 Sokrates og Platon
 Whitehead om Platon

 Aristoteles

 Middelalderen   …og

 Immanuel Kant

 Wittgenstein

 Sammenfatning Til toppen

 Tilbage til startsiden

Sokrates' metode

Sokrates' vigtigste bidrag til filosofien er, at han insisterede på, at man selv er en del af sine standpunkter. Således modsatte han sig sofisternes teknik, med argumenter at forsøge at overbevise sine modstandere. I stedet benyttede han sig af en virkelig dialog, med hvilken han søgte at hjælpe sin modpart med at "sætte" gangbare og holdbare tanker "i verden". Denne "fødselshjælpekunst" kaldes maieutik: I filosofi er intet vundet, hvis ikke personen selv indser tænkningens begrebslige sammenkoblinger.

Sokrates forelæser