Vesten

 Sokrates og Platon

 Sokrates' metode

 Whitehead om Platon

 Aristoteles

 Middelalderen   …og
 Wittgenstein

 Sammenfatning Til toppen

 Tilbage til startsiden

Immanuel Kant

På mange punkter kan Hume siges være ufærdig, og æren for at have forfinet, hvad han grundlagde, må først og fremmest tilfalde Immanuel Kant. Kant hævdede, at en nødvendig forudsætning for vor viden er vor medfødte evne til at "indordne" vore sanseindtryk efter nogle bestemte principper.

Kant var meget alsidig i sin tænkning, og han behandlede også etiske og metafysiske problemstillinger. Hos ham ser jeg igen rejst det vigtige spørgsmål, at vi faktisk synes at vide, hvad vi taler om, fx i etiske sammenhænge, uden at vi kan angive klare kriterier for, hvordan vi anvender vore begreber.

Immanuel Kant