Vesten

 Sokrates og Platon

 Sokrates' metode

 Whitehead om Platon
 Middelalderen   …og

 Immanuel Kant

 Wittgenstein

 Sammenfatning Til toppen

 Tilbage til startsiden

Aristoteles

Sammenlignet med Platon, kan Aristoteles tage sig ud som en mindre lysende tænker, men han hører uden tvivl med blandt de store personligheder indenfor den europæiske filosofi. På en måde er Aristoteles i sin behandling af idéerne en antitese (modpol) til Platon.

Hvor Platon tænkte, at idéerne peger mod noget udover vor sansnings verden, søgte Aristoteles efter et grundlag for vore begrebsklassificeringer i det, vi kan erfare. På denne måde behandlede han, som jeg ser det, det store spørgsmål i al filosofi, nemlig hvordan vi kan mene noget med et sprogligt udtryk, hvis det ikke står for noget, vi kan erfare med vore sanser.


Af Aristoteles' tænkning