Billede af E.L. Thorndike Thorndike, Edward L. (1874-1949): Amerikansk psykolog, der fortsatte Pavlovs eksperimenter vedr. indlæring hos dyr, senere også hos mennesker. Beskrev Halo-effekten.

Billede af Louis.L. Thurstone Thurstone, Louis L. (1887-1955): Amerikansk psykometriker, professor i psykologi ved forskellige universiteter, der bl.a. udviklede en detaljeret faktoranalyse for intelligensen.

Billede af Edward Chace Tolman Tolman, Edward C. (1886-1959): Amerikansk (neobehavioristisk) eksperimentalpsykolog, der gennem forsøg med rotter fremelskede en teori om formålsrettet adfærdpsykologi.

Billede af Gilles de la Tourette Tourette, Gilles de la (1857-1904): Fransk (neuro)psykiater, der beskrev og gav navn til Tourette syndrom.

Billede af Jan Tønnesvang Tønnesvang (Tønnes Hansen), Jan  (f. 1963): Cand.psych., ph.d., lektor i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Her repræsenteret ved sagsuddrag om Selvets grundkonstituenter.

Billede af Hervé Varenne Varenne, Hervé (f. 19xx): Amerikansk antropolog og uddannelsesforsker, der her giver en indføring i G.H. Meads tanker.

Billede af Giambattista Vico Vico, Giambattista (1668-1744): Italiens filosof og retoriker, professor i Napoli, der gennem sit opgør med cartesianismen, hvorved han hævder, at menneskelige fænomener forstås indefra, medens naturfænomener står udenfor vor forståelse, blev en forløber for vore dages radikale konstruktivisme.

Billede af Lev S. Vygotsky Vygotsky, Lev S. (1896-1934): Russisk psykolog, der udformede en teori om sprog og tænkning i udviklingspsykologisk perspektiv. Var blandt pionererne under formuleringen af den kulturhistoriske skole. Efter at han i 1978 af amerikaneren Stephen Toulmin blev omtalt som "Psykologiens Mozart", har benævnelsen været gængs om ham. Læs mere om Vygotsky i Eric Danielsen: "Vygotsky. Psykologiens Mozart".

Billede af C. H. Waddington Waddington, Conrad Hal (1905-1975): Britisk embryolog, genetiker og videnskabsfilosof. Omtalt i forbindelse med begrebet kanalisering under Arv og miljø.

Billede af Patrick Wall Wall, Patrick  (1925-2001): Britisk født amerikansk neurofysiolog, professor i anatomi ved flere universiteter i Storbritannien og USA. Udviklede sammen med Melzack teorien om, og behandlingsmetoder ved, smerters psykofysiske sammenhæng.

Billede af sir Horace Walpole Walpole, sir Horace  (1717-1797): Engelsk poet og greve af Oxford, der efter at have læst det persiske sagn om "De tre prinser fra Serendippo", lancerede begrebet serendipitet.

Billede af John B. Watson Watson, John B.  (1878-1958): Amerikansk psykolog, professor ved Johns Hopkins University. Gik senere ind i reklamebranchen, hvor han ville forene det videnskabelige med det forretningsmæssige. Grundlagde i 1913 behaviorismen ved udgivelsen af afhandlingen Psychology as the Behaviorist Views It.

Billede af Max Weber Weber, Max Wilhelm Carl (1852-1937): Tysk zoolog, forskningsrejsende og samfundskritiker. Nævnt under Normalitet .

Billede af David Wechsler Wechsler, David (1896-1981): Rumænsk født, amerikansk psykolog, Ph.D., chefpsykolog ved Bellevue Psychiatric Hospital og professor i klinisk psykologi ved New York University. Udviklede de tre intelligensskalaer WAIS, WISC og WPPSI.

Billede af Adrian Wells Wells, Adrian (f. 1962): Britisk psykolog, ph.d., professor i klinisk og eksperimental psykopatologi ved Manchester universitet og professor II i klinisk psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskabelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han er ophavsmand til Metakognitiv terapi (MKT), som er en af de nyere terapiformer.

Billede af Carl Wernicke Wernicke, Carl (1845-1904): Polsk født, tysk neuropatolog og psykiater. Beskrev Wernickes område.

Billede af Emmy Werner Werner, Emmy (1929-2017): Amerikansk børnepsykolog, professor emeritus, Ph.D., University of Nebraska. Indførte begrebet resiliens i psykologien, da hun gjorde feltstudier blandt maltrakterede børn i Hawaii, der mod alle odds klarede sig godt gennem livet.

Billede af Heinz Werner Werner, Heinz (1890-1964): Østrigsk født, tysk-amerikansk udviklingspsykolog, der sammen med Piaget og Vygotsky alment anses for tidens femmeste. Sammen med Kaplan udviklede han forsåelsen for distancering, der beskriver den udviklingsproces, der i kot form omtales her.

Billede afMax Wertheimer Wertheimer, Max (1880-1943): Tysk (gestalt-)psykolog, der formulerede hovedtesen i gestaltteorien, at der er sammenhænge, hvor det, der sker i helheden ikke kan uddrages af enkeltdelene. Omvendt er det, der sker med delene i en tydelig helhed, betinget af helhedens indre strukturs lovmæssighed. Med denne opfattelse, essensen i hans Aufsatz über Schein- und Realbewegung (1912), udfordrede han sin samtids fremherskende teorier, strukturalismen og behaviorismen.

Billede af Nils Wiklund Wiklund, Nils (f. 19xx): Svensk psykolog, docent i retspsykologi og klinisk psykologi ved Örebro Universitet i Sverige. Anmelder bog om Freuds svigt og løgn.

Billede af Jürg Willi Willi, Jürg (f. 1934): Schweizisk parterapuet, tidligere chefpsykiater ved den psykiatriske poliklinik på universitetshospitalet i Zürich, nu leder for Institut für ökologisch-systemische Therapie. Forsker bl.a. i modernisering af psykoanalysen, herunder den kendsgerning, at det er forholdet mellem mennesker med forskellige livsforudsætninger, der skaber problemerne i kærligheds- og fortrolighedssammenhænge. Dette kalder han for kollusion.

Billede af D.W. Winnicott Winnicott, Donald Woods (1896-1971): Britisk psykoanalytiker, børnelæge og -psykiater. Forskede i og arbejdede med barnets tidligste udvikling udfra objektrelationerne.

Billede af L. J. J. Wittgenstein Wittgenstein, Ludwig Josef Johann (1889-1951): Østrigsk født britisk filosof, professor i Cambridge 1939-1947. Hovedskikkelse i det 20. århundredes analytiske filosofi. Her omtalt bl.a. under Filosofi/Wittgenstein og Wittgenstein og psykologiens begreber.

Billede af W. Wundt Wundt, Wilhelm (1832-1920): Tysk filosof og psykolog, der arbejdede for videnskabeliggørelse af psykologien. Her nævnt i forbindelse med begreberne apperception og Völkerpsychologie.

Billede af W. Wundt Yerkes, Richard M. (1876-1956): Amerikansk psykobiolog, bedst kendt for Yerkes-Dodsons lov om sammenhængen mellem stressniveau og præstation.

Billede af Thomas Ziehe Ziehe, Thomas (f. 1947): Tysk "Kultur- und Erziehungswissenschaftler", dr.phil., professor i pædagogik ved Universität Hannover. Nævnt under emnet Narcissisme.

Til toppen           Tilbage til startsiden