Billede af Ulric Neisser
Neisser, Ulric (f. 19xx): Amerikansk kognitionspsykolog, PhD, professor ved Cornell University Ithaca. Har bl.a. udarbejdet en model for den perceptuelle cyklus.

Billede af Sir Isaac Newton
Newton, Sir Isaac (1642-1727): Engelsk fysiker, astronom og matematiker, der opdagede tyngdeloven, og i Principia fra 1687 bl.a. beskrev pendulets egenskaber, her sammenlignet med begrebet Karma.

Billede af Friedrich Wilhelm Nietzsche
Nietzsche, Friedrich Wilhelm  (1844-1900): Tysk digter og filosof, professor i filologi ved universitetet i Basel (1870-79). Beskrev bl.a. den apollinske og den dionysiske prototype.

Billede af Morten Nissen
Nissen, Morten  (f. 1957): Lektor, ph.d., ved Institut for Psykologi, KUA. Nævnt i forbindelse med pædagogisk psykologi.

Billede af Allan Paivio
Paivio, Allan  (f. 19xx): Amerikansk psykolog, phd, professor emeritus, der oprindelig fremsatte dobbeltkodningteorien.

Billede af James Papez
Papez, James  (1883-1958): Amerikansk neuropatolog, der som en af de første fremsatte en hypotese om følelsernes natur.

Billede af Ivan Pavlov
Pavlov, Ivan P. (1849-1936): Russisk læge og fysiolog, professor i Skt Petersburg 1890, Nobelprisen i medicin 1904 for bl.a. at have påvist de betingede reflekser. Regnes for grundlægger af sovjetpsykologien, idet hans inddeling af de betingede reflekser og sproget i de såkaldte signalsystemer, banede vejen for refleksologien.

Billede af Donald W. Pfaff
Pfaff, Donald W. (f. 1939): Amerikansk biofysiolog, professor ved The Rockefeller University, New York. Som forsker har han gjort det muligt at gøre termen arousal til et fællesbegreb for både specifikke og generelle arousal-tilstande.

Billede af Jean Piaget
Piaget, Jean (1896-1980): Schweizisk (humanistisk) psykolog, sociolog og videnskabs- historiker. Grundlagde i 1955 The International Center for Genetic Epistomology, medens han også virkede på Sorbonne i Paris. Den omfattende produktion består af mere end 60 bøger samt flere hundrede artikler. Hans motto var iflg. overleveringen: Ikke en dag uden en side. Han havde sine egne børn som modeller for sine iagttagelser og den deraf følgende teoridannelse (kognitionsteori). Regnes med sin stadieteori for en af de vægtigste bidragydere til forskningen vedr. den kognitive udvikling.

Billede af Karl Popper
Popper, Karl  (1902-1994): Østrigsk født, engelsk filosof, professor ved London School of Economics. Ophavsmand til kriteriet om teoriers falsificerbarhed.

Billede af Karl H. Pribram
Pribram, Karl H. (f. 1919): Østrigsk født, amerikansk neurokirurg og -fysiolog, professor ved Radford University. Ophavsmand til begrebet holografisk hukommelse.

Billede af Wilheæm Reich
Reich, Wilhelm (1897-1957): Østrigsk læge og psykoanalytiker. Elev af Freud. Emigrerede til USA i 1939, hvor han for en tid blev en af de store skikkelser indenfor psykoanalysen. Imidlertid drev en formodet patologisk grandiositet ham til at forske i naturkræfter, hvorved han skulle have opdaget den s.k. orgonenergi. Denne energi, som ikke kan verificeres objektivt videnskabeligt, påstås være en kosmisk ur-energi, der er visuelt, termisk og elektroskopisk påviselig og påviselig med en Geiger-Müller-tæller. Den er tilstede over alt, og kaldes i levende organismer for bio-energi eller livsenergi.
Reich blev idømt fængslesstraf for kvaksalveri (og foragt for retten), idet han falbød produkter, der angiveligt skulle have sundhedsfremmende virkning, men ikke kunne godkendes af sundhedsmyndighederne. Om det så har haft en betydning for retsvæsenets nidkærhed i denne sag, havde Reich været under mistanke for kommunistisk virksomhed, uden at der dog var blevet rejst tiltale mod ham.

Billede af Thomas Reid
Reid, Thomas (1710-1796): Skotsk filosof, medstifter af common sense skolen.

Billede af M. Ringelmann
Ringelmann, Maximilien (1861-1931): Fransk professor i landbrudsvidenskabelig ingeniørskundskab (agricultural engineering). Her anvendt på grund af sin opdagelse/beskrivelse af Social dovenskab (Social loafing).

Billede af H. Rorschach
Rorschach, Hermann (1884-1922): Schweizisk psykiater og psykoanalytiker. Eksperimenterede, inspireret af foregangsmænd som Leonardo da Vinci og Justinius Kerner - muligvis også af kunstnermiljøet (hans far var kunstmaler) - med fortolkning af patienters associationer ved at betragte "blækklatter". Udgav i 1921 bogen Psychodiagnostik, som samtiden dog ikke tog til sig. Den regnes ikke desto mindre i dag for en af de store klassikere indenfor sit felt, ligesom Rorschachprøven vistnok er den mest anvendte projektive test i vestlig psykologi.

Billede af Robert Rosenthal
Rosenthal, Robert (f. 1933): Tyskfødt, amerikansk psykolog, Ph.D, professor i socialpsykologi ved University of California. Har beskrevet det fænomen, at hvis lærere forventer bedre intellektuelle præstationer af deres elever, tenderer disse også at opnå dem; kaldet Rosenthal-effekten.

Billede af E. J. Rubin
Rubin, Edgar J. (1886-1951): Dansk psykolog, der hovedsagelig kendes p.g.a. kipbilledet "Rubins vase" som sindbilledet på hans teori om, at en visuel stimulussituation altid forarbejdes i FIGUR og GRUND.

Billede af Bertrand Russell
Russell, Bertrand (1872-1970): Britisk filosof, der blandt andet hævdede, at regelmæssighed ikke er givet i et induktivt system.

Til toppen           Tilbage til startsiden