Billede af Kurt Lewin Lewin, Kurt (1890-1947): Tysk psykolog, hvis indsats alment placerer ham blandt århundredets fremmeste teoretikere, herunder i forhold til udviklingspsykologien.

Billede af Joseph D. Lichtenberg Lichtenberg, Joseph D. (f. 1925): Amerikansk psykoanalytiker, MD, der, såvel teoretisk og praktisk, som organisatorisk, har viet sit virke til selvpsykologien.

Billede af Conwy Lloyd Morgan Lloyd Morgan, Conwy (1852-1936): Britisk fysiolog og psykolog, der fremsatte kritik af den sammenlignende psykologi.

Billede af John Locke Locke, John (1632-1704): Engelsk empiristisk filosof, psykolog, pædagog, læge, politiker og embedsmand.

Billede af Edward Lorenz Lorenz, Edward N. (f. 1917): Amerikansk meteorolog og matematiker, professor emeritus ved Massachusetts Institute of Technology. Her citeret i forbindelse med begrebet kaosteori.

Billede af Konrad Lorenz Lorenz, Konrad (1903-1989): Østrigsk etolog, der bl.a. beskæftigede sig med prægningens betydning for adfærden.

Billede af Giorgi Lozanov Lozanov, Giorgi (f. 1920): Bulgarsk født østrigsk læge og psykoterapeut, der udviklede suggestologien.

Billede af Georg Lukács Lukács, Georg (1885 - 1971): Ungarsk marxistisk filosof og litterat. Ophavsmand til det også i psykologien benyttede begreb reifikation.

Billede af A.R. Luria Luria, Alexander N. (1902-1977): Sovjetisk neuropsykolog, medskaber af den kulturhistoriske skole. Påviste, at hjernen er et fleksibelt organ, der, når den arbejder med kulturbestemte redskaber og tegn, gør os i stand til at genskabe aktiviteter selv efter en alvorlig beskadigelse af den.

Billede af Margaret Mahler Mahler, Margaret (1897-1985): Østrigsk født, amerikansk psykiater, der især beskrev barnets tidlige udvikling ud fra en objektrelations-teoretisk position.

Billede af Karl Marbe Marbe, Karl (1869-1953): Tysk filosof og psykolog, der sammen med Külpe grundlagde Würzburgskolen.

Billede af Karl Marx Marx, Karl (1818-1883): Tysk filosof, der bl.a. sagde: "Historie er økonomisk virksomhed." Nævnt under Normalitet.

Billede af Abraham H. Maslow Maslow, Abraham H. (1908-1970): Amerikansk professor i psykologi. Grundlægger af den amerikanske humanistiske psykologi. Mest kendt for sin behovhierarki-teori.

Billede af William McDougall McDougall, William (1871-1938): Britisk født amerikansk psykolog. Anses for pioneren par excellence i den engelsksprogede teoretiske psykologi. Satte sit præg på mange (de fleste) psykologiske opfattelser, men huskes især for sin hormiske psykologi.

Billede af Ronald Melzack Melzack, Ronald (f. 1929): Candisk født psykolog, PhD. Udviklede sammen med Wall en teori om smerters psykofysiske sammenhæng.

Billede af Robert K. Merton Merton, Robert K. (1910-2003): Amerikansk sociolog, der bragte forståelsen af de psykosociale funktioner op på et videnskabeligt niveau. Her omtalt i forbindelse med begrebet serendipitet.

Billede af F. A. Mesmer Mesmer, Franz Anton. (1734-1815): Tysk læge, hvis terapeutiske system, mesmerismen, anses for at være en forløber for hypnosen.

Billede af Alice Miller Miller, Alice (f. 1923): Schweizisk psykoanalytiker, der arbejder for en bedre forståelse af børns verden. Nævnt under emnet Narcissisme. Der er mere om Miller på Natural Child.

Billede af Stanley Milgram Milgram, Stanley (1933-1984): Amerikansk psykolog, phd, professor ved Yale University. Kendt for flere diskutable, men klassiske, forsøg, bl.a. om autoritetstro.

Billede af Walter Mischel Mischel, Walter (f. 19xx): Amerikansk psykolog, phd, professor ved Columbia University. En af situationismens fremmeste fortalere

Billede af John Money Money, John (f. 1921): Amerikansk, i New Zealand født, psykolog og sexolog, hvis forskning i kønsidentitetsproblemer har gjort ham til en af sit felts absolutte autoriteter.

Billede af Henry A. Murray Murray, Henry A. (1893-1988): Amerikansk selvlært, Jung-inspireret, psykolog, lægeuddannet og ph.d. i biokemi. Hovedkraften bag udviklingen af TAT personlighedstesten.

Til toppen          Tilbage til startsiden