Billede af Franz-Joseph Gall Gall, Franz-Joseph (1758-1828): Wiener-læge, der grundlagde frenologien.

Billede af Sir Francis Galton Galton, sir Francis (1822-1911): Britisk antropolog og intelligensforsker.

Billede af Johan Galtung Galtung, Johan (f. 1930): Norsk fredsforsker med hele Verden som sit arbejdsfelt. Citeret under Normalitet.

Billede af Luigi Galvani Galvani, Luigi (1737-1798): Italiensk naturforsker, der eksperimenterede med reflekser i frølår, som han fik til at trække sig sammen ved forskellig påvirkning, senere (af Volta) påvist som elektrisk strøm.

Billede af Howard Gardner Gardner, Howard Earl (f. 1943): Amerikansk psykolog og neurolog, der i begyndelsen af 1980erne udviklede teorien om multiple intelligenser.

Billede af Merrill F. Garrett Garrett, Merrill F. (f. 19xx): Amerikansk psykolog, PhD, professor i psykolingvistik ved University of Arizona. Citeres for sit udsagn, at analyse er en refleks.

Billede af Kenneth Gergen Gergen, Kenneth J. (f. 19xx): Amerikansk psykolog, Ph.D., professor ved Swarthmore College. Anses for den fremmeste fortaler for socialkonstruktionismen (ikke at forveksle med socialkonstruktivismen), hvori bl.a. hans term pastichepersonligheden spiller en vigtig rolle.

Billede af anthony Giddens Giddens, Anthony (f. 1938): Engelsk sociolog, PhD, med en lang række forsknings- og undervisningsposter rundt om i verden. Her på siderne nævnt i forbindelse med identitetsdannelse.

Billede af Ernst von Glaserfeld von Glaserfeld, Ernst (f. 1917): Østrigsk, i Tyskland født, amerikansk psykolog, professor emeritus ved University of Georgia. Grundlægger af den radikale konstruktivisme.

Billede af Kurt Goldstein Goldstein, Kurt (1878-1965): Tyskfødt, amerikansk neuroanatom og klinisk psykolog, der arbejdede på et organismisk grundlag.

Billede af Daniel Goleman Goleman, Daniel (f. 19xx): Amerikansk psykolog, tidligere forsker og underviser ved Yale, siden medarbejder ved New York Times, nu indehaver af sin egen konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med emnet følelsernes intelligens.

Billede af Keld Gregersen Gregersen, Keld (f. 1943): Psykolog med børn og unge og deres familier, herunder tokulturelle do., som arbejdsfelt. Har fremsat hypotesen om sociokulturel deprivation.

Billede af John Grinder Grinder, John (f. 19xx): Amerikansk lingvist, Ph.D., medskaber af konceptet NLP.

Billede af stanislav Grof Grof, Stanislav (f. 1931): Tjekkisk psykoanalytiker, M.D., PhD, der nok er mest kendt for sine eksperimenter vedr. bevidsthedsudvidelse med LSD. På disse sider dog citeret for sin hypotese om COEX-systemer.

Billede af Joy P. Guilford Guilford, Joy P. (1897-1988): Amerikansk intelligensforsker, der mente at være kommet på sporet af intelligensens struktur.

Billede af Steven C. Hayes Hayes, Steven C. (f. 1948): Amerikansk professor, Ph.D., ved University of Nevada, Department of Psychology. Her nævnt i forbindelse med RFT (Relational Frame Theory).

Billede af G. W. F. Hegel Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831): Tysk filosof, der begrebsliggjorde mange komplekse eksistentielle, sociale og politiske erfaringer, hvorved han kompletterede sin abstrakte tænkning vedrørende virkelighedens begribelse.

Billede af Martin Heidegger Heidegger, Martin (1889-1976): Tysk filosof, professor i Marburg (1923-28). Som tidligere NSDAP-medlem havde han i perioden 1945-51 undervisningsforbud, pålagt ham af de allierede besættelsesstyrker. Beskæftigede sig hovedsagelig med det ontologiske spørgsmål, idet han identificerede dette som ægte filosofi. Opponerede imod den efter hans mening ufuldstændige forståelse af værensspørgsmålet som det om det værendes væren i stedet for det om det værendes væren.
Billede af Fritz Heider Heider, Fritz (1896-1988): Tysk, i 1930erne til USA udvandret, psykolog, PhD, professor ved University of Kansas. Som følge af sin interesse for relationer mennesker imellem, udviklede han Balanceteorien.

Billede af Heinrich Heine Heine, Heinrich (1797-1856): Tysk digter og samfundskritiker. Her repræsenteret ved sit digt "Deutschland" under begrebet polaritet.

Billede af Johan Friedrich Herbart Herbart, Johan Friedrich (1776-1841): Tysk filosof, psykolog og pædagog, professor i Königsberg (som Kants efterfølger). Her nævnt i forbindelse med apperception og Filosofi som metateori.

Billede af Edward Tory Higgins Higgins, Edward Tory (f. 1946): Amerikansk antropolog og psykolog, professor ved Columbia University, og ophavsmand til selvdiskrepansteorien.

Billede af Jesper Hoffmeyer Hoffmeyer, Jesper (f. 1942): Cand. scient. (biokemi), lektor ved Biokemisk Institut, KU. Videnskabsjournalistisk medarbejder ved Politiken. Her nævnt i forbindelse med begrebet intentionalitet og artiklen "Guds time i biologien".

Billede af Lennart Holm Holm, Lennart (f. 19xx): Cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Klinikchef i Cektos.

Billede af Axel Honneth Honneth, Axel (f. 1949): Tysk filosof, der efterfulgte Habermas i dennes lærestol. Honneth lader sig inspirere af Kant og, især, af Hegel, hvilket vel berettiger at kalde ham for socialfilosof. Bliver her på sitet navnlig frahævet for sin anerkendelsesanalyse.

Billede af Martine Hoogman Hoogman, Martine (f. 19xx): Hollandsk hjerneforsker (neurobiolog), ph.d. Forskningsleder for den verdensomspændende ENIGMA-ADHD. Hendes forskingsgruppes fund vedr. ADHD-hjernen omtales HER.

Billede af Karen Horney Horney, Karen (1885-1952): Tysk-amerikansk psykoanalytiker, der forlod Freuds psykoseksuelle grundlag til fordel for et kulturbaseret syn på sindslidelsers årsager.

Billede af Johan Huizinga Huizinga, Johan (1872-1945): Hollandsk historiker, bedst kendt for sine arbejder om senmiddelalderen, reformationen og renaissancen. I denne sammenhæng noteret for sin teori om legen som kulturens udspring (i Homo ludens, 1938).

Billede af Edmund Husserl Husserl, Edmund (1859-1938): Tysk filosof, grundlægger af den fænomenologiske metode.

Billede af William James James, William (1842-1910): Amerikamsk psykolog og filosof, der i sin tankegang bebudede gestaltpsykologien, idet han mente, at en oplevelse er mere og andet end summen af de med denne forbundne associationer. Her dog nævnt i forbindelse med dobbelt-hukommelsesteorien og James-Langes teori.

Billede af P. C. Jersild Jersild, Per Christian (f. 1935): Svensk forfatter og læge, hedersdoktor ved Uppsala universitets medicinske fakultet. Her repræsenteret ved artiklen Kampen om menneskets sjæl.

Billede af C G Jung Jung, Carl Gustav (1875-1961): Schweizisk psykiater, elev af Sigmund Freud. Grundlægger af den analytiske psykologi.

Billede af Emma Jung Jung, Emma (1882-1955): C.G. Jungs medarbejder og hustru. Bidrog især til forståelsen af vor psykes og vor kulturs fortrængte sider, specielt gennem sine forelæsninger om Animus og Anima.

Billede af Carsten René Jørgensen Jørgensen, Carsten René (f. 1965): Cand.psych., ph.d. Lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Her nævnt i forbindelse med spørgsmål vedr. sammenhænge i hans bog Identitet.

Til toppen           Tilbage til startsiden