Billede af Dante Alighieri Dante Alighieri (1265-1321): Italiensk middelalderdigter, nok bedst kendt for Den Guddommelige Komedie. Her henvises dog til et udsagn om klimakteriet.

Billede af Charles Darwin Darwin, Charles (1809-1882): Engelsk naturforsker, der formede den moderne evolutionsteori om naturlig udvælgelse. Han påviste også, at menneskers (og dyrs) adfærd relaterer til en biologisk funktion og er arveligt betinget, hvorved han udvidede Descartes' refleksologiske lære om dyr.

Billede af Richard Dawkins Dawkins, Richard (f. 19xx): Amerikansk zoolog, Charles Simonyi Professor of the Public Understanding of Science ved Oxford University, der som den første beskrev en psykisk og kulturel ækvivalent til genet, nemlig memet.

Billede af René Descartes Descartes, René  (1596-1650): Fransk filosof, naturforsker og matematiker, af eftertiden ofte kaldt Den moderne filosofis fader. Formulerede tesen Cogito ergo sum (Jeg tænker, altså eksisterer jeg), hvilket kan forstås sådan, at selvom jeg tvivler på alt andet, kan jeg ikke betvivle, at jeg tvivler. Jeg kan m.a.o. ikke betvivle min bevidsthed. Refereret til under emnerne Refleksologi og Det psyko-somatiske problem.

Billede af Gilles Deleuze Deleuze, Gilles  (1925-1995): Fransk filosof og fortolker og kritiker af fagfæller, bl.a. Foucault og dennes disciplinerende samfund, her under rubrikken Dividuel personlighed, hvor Deleuze replacerer Foucaults disciplinerende samfund med begrebet samfund under kontrol.

Billede af Fjodor Mikhajlovitsj Dostojevskij Dostojevskij, Fjodor Mikhajlovitsj  (1821-1881): Russisk forfatter, der var en lidenskabelig forkynder af "sandheden". I sit forfatterskab foregreb han den mere artikulerede eksistentialisme.

Billede af Atle Dyregrov Dyregrov, Atle  (f. 19xx): Norsk psykolog, dr. philos., leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen. Bl.a. kendt for sit engagement i international krisepsykologi og sorgarbejde blandt børn.

Billede af Hermann Ebbinghaus Ebbinghaus, Hermann  (1850-1909): Grundlægger af eksperimentalpsykologien. Her også citeret i forbindelse med artiklen Psykologi som videnskab.

Billede af friherre Christian von Ehrenfels Ehrenfels, Christian von  (1859-1932): En af grundlæggerne af gestaltpsykologien. Beskrev som den første begrebet gestalt og den såkaldte gestaltkvalitet, der fx ses i en melodi, som er mere end de enkelttoner, den består af (Übersummativität) og samtidig kan transponeres (Transponierbarkeit).

Billede af Albert Ellis Ellis, Albert  (f. 1913): Amerikansk psykolog, der på baggrund af en filosofisk (stoicisme, Spinoza) tradition udviklede Rational Emotive Behavioral Therapy.

Billede af Niels Engelsted Engelsted, Niels  (f. 1946): Lektor, ph.d., institutleder, Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet. Bl.a. kendt for sit arbejde med at applicere virksomhedsteorien på psykologien - eller er det omvendt…?

Billede af Epictetus Epictetus  (55-135 e.v.t.): Repræsentant for den sene stoicisme. Kom som slave fra Lilleasien til Rom, hvor han, efter sin frigivelse, virkede som (filosofi)lærer. Kejser Domitian forviste ham dog år 94 e.v.t. fra Rom (Domitian var blevet betænkelig ved filosoffernes indflydelse på samfundet), hvorefter han fortsatte sit virke i Nicopolis på den nordvestlige kyst af Grækenland. Her citeret i forbindelse med begrebet Grit.

Billede af Seymour Epstein Epstein, Seymour  (1924-2016): Professor Emeritus ved University of Massachusetts. Har bl.a. udviklet den kognititivt-erfaringsbaserede selvteori.

Billede af Milton H. Erickson Erickson, Milton H.  (1901-1980): Amerikansk læge, M.D., der bedst kendes for sin medicinske hypnose og hypnoterapi. Her dog nævnt i forbindelse med NLP.

Billede af Erik Erikson Erikson, Erik  (1902-1994): Amerikansk psykolog, født i Tyskland af jødisk mor og dansk (for ham ukendt) far. Efter at moderen havde giftet sig med Eriks børnelæge, Theodor Homberger, fik han dette efternavn. Som følge af nazisternes magtovertagelse, flygtede Erikson fra Wien, hvor han studerede, først til København, siden til USA. Da han fik statsborgerskab her, tog han efternavnet Erikson. Som psykolog, stærkt påvirket af Sigmund og Anna Freud, udvidede han psykoanalysens rammer - i øvrigt helt i overensstemmelse med Freuds opfordring til sine efterkommere - til også at rumme sociale, kulturelle og andre faktorer fra omverdenen. Fremsatte i bogen Childhood and Society (1950) sin psykosociale stadieteori.

Billede af David Favrholdt Favrholdt, David (1931-2012): Filosof og erkendelsesteoretiker, professor ved Syddansk Universitet (Odense).

Billede af Gustav Fechner Fechner, Gustav Theodor (1801-1887): Tysk mediciner, der dog viede sit liv til dels at oversætte ca. 8.000 sider fysik- og kemibøger fra fransk, dels til opbygning af Tysklands første fysikaliske institut ved Leipzig Universitet. Nævnt under Filosofi som metateori.

Billede af Leon Festinger Festinger, Leon (1919-1989): Amerikansk socialpsykolog, elev af Lewin, der efter dennes død førte hans forskning om informel social påvirkning, kommunikation i små grupper og sociale processer videre, og således formulerede en teori om kognitiv dissonans.

Billede af Karsten Fledelius Fledelius, Karsten (f. 1940): Cand.mag. i historie og serbokroatisk. Lektor ved Institut for Film- og medievidenskab, Københavns Universitet. Her citeret under Følelser.

Billede af sir Alexander Fleming Fleming, sir Alexander (1881-1955): Engelsk læge, professor i bakteriologi ved London University, opdagede penicillinet, hvilken fortjeneste han fik Nobel-prisen for i 1945.

Billede af James R. Flynn Flynn, James R. (f. 19xx): MA, PhD (Chicago), professor i Political Studies ved University of Otago, Dundelin, New Zeeland. Har givet navn til Flynn-effekten.

Billede af Jerry Fodor Fodor, Jerry A. (f. 1935): Amerikansk filosof, Ph.D., professor ved Rutgers University, der forsker i det kognitive system, d.v.s. informationsprocessering.

Billede af Michel Foucault Foucault, Michel (1926-1984): Fransk filosof og forfatter, der mente, at "galskab" (skizofreni) er en konstruktion til forklaring af "ikke-galskab" (normalitet). En af forgrundsfigurerne indenfor antipsykiatrien.

Billede af Viktor E. Frankl Frankl, Viktor E. (1905-1997): Østrigsk psykiater, der på grundlag af en eksistentiel grundholdning udviklede transcendensteorien med den heraf følgende logoterapi.

Billede af Anna Freud Freud, Anna (1895-1982): Engelsk psykolog og psykoanalytiker, datter af Sigmund Freud. Som læreruddannet og siden psykolog arbejdede hun med børn med psykiske forstyrrelser, og udviklede den s.k. "Kinderanalyse" på psykoanalytisk og -terapeutisk grundlag. Hun var desuden igangsætter af den s.k. anden bølge af psykoanalysen.

Billede af Sigmund Freud Freud, Sigmund (1856-1939): Østrigsk læge, specialist i neurologi og psykiatri. Grundlægger af psykoanalysen, hvis rationale han udarbejdede i perioden 1886-97, men først begyndte at omsætte i praksis efter i 1902 at have organiseret nogle senere kendte psykoanalytikere i sin egen onsdagsklub. Læs mere om Freud i Chr. Braad Thomsen: "Freud - Sigi erobreren."

Billede af Erich Fromm Fromm, Erich (1900-1980): Tysk-amerikansk psykoanalytiker, influeret af Freud, men også af Marx og Frankfurter-skolen. Således blev hans indfaldsvinkel individets sociale placering og den heraf følgende angst.

Billede af Marianne Frostig Frostig, Marianne (1906-1985): Østrigsk-amerikansk psykolog, hvis virke frem til 1972 var blandt børn med indlærings-vanskeligheder. Hun grundlagde sin egen skole, som kom til at materialisere Frostigs metode.

Billede af Ben Furman Furman, Ben (f. 19xx): Finsk psykiater, der i sin virksomhed hovedsagelig anvender løsningsfokuseret korttidsterapi, hvilket også har bragt ham vidt omkring i den pædagogisk-psykologiske verden, hvor ikke mindst hans arbejde med børn og deres færdighedsudvikling, har gjort ham kendt.

Til toppen           Tilbage til startsiden